Get Adobe Flash player

11.07.2014
Збори акціонерів

АТЗТ "Світанок", код за ЄДРПОУ 19327755 (надалі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 14 серпня 2014 року о 14.00 за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 174, кімната 419. Початок реєстрації акціонерів о 13.30 до 13.55 за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

1.  Про зміну типу акціонерного товариства.

2.  Про зміну найменування Товариства.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

4. Про затвердження Положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Ревізора Товариства.

5. Про обрання органів управління та контролю Товариства.

6. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з посадовими особами органів управління Товариства, обрання осіб, уповноважених акціонерами, підписувати договори з посадовими особами органів управління Товариства.

7. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Товариства та здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 11 серпня 2014 р. до 24.00.

З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі товариства за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 174, кімната 419, у робочі дні з 9.00 год. до 17.00 год. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Деркач Василь Михайлович.

Довідки за телефоном: (0-32) 232-42-86.

Телефон служби підтримки
тел./факс (0-32) 232-42-86
Центр обслуговування
79018 м. Львів вул. Смаль-Стоцького, 1 / 201
© 2021 ПрАТ "Компанія "Світанок"
Всі права застережено
developed by SEVEN