Get Adobe Flash player

04.10.2017
Оголошення про результати зборів акціонерів

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.09.2017 р. (протокол № 1 вiд 28.09.2017 р.) вирішили:

1.      Привести тип Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство.

2.      В зв'язку із приведенням типу Товариства у відповідність до  Закону України "Про акціонерні товариства" встановити , що повним найменуванням Товариства є: Приватне акціонерне товариство "Світанок", скорочене найменування  - ПрАТ "Світанок"

3.      З метою приведення статуту Товариства у відповідність до  Закону України "Про акціонерні товариства" внести зміни до Статуту та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СВІТАНОК" У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ, що запропонована загальним зборам акціонерів  Товариства.

4.      На підставі ч.6 ст. 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів та Секретаря зборів акціонерів підписати протокол загальних зборів.

5.      На підставі ч.6 ст. 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів та Секретаря зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства " Світанок"

6.      Затвердити нові редакції положень "Про Наглядову раду товариства", "Про Загальні збори Товариства", "Виконавчий орган Товариства".

7.      Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.09.2017 р. (протокол № 1 вiд 28.09.2017 р.) на посаду Генерального директора Товариства обрано Деркача Василя Михайловича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк обрання - 3 роки. Протягом останнiх п'яти останнiх рокiв обiймав посаду Генерального директора.

8.      Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.09.2017 р. (протокол № 1 вiд 28.09.2017 р.) обрано Опiрського Юрiя Яковича до складу Наглядової Ради. Вiдповiдно до протоколу №4/17 вiд 28.09.2017р. засiдання Наглядової Ради Головою Наглядової Ради обрано Опiрського Юрiя Яковича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк обрання - 3 роки. Протягом останнiх п'яти останнiх рокiв обiймав посаду Голови Спостережної ради Товариства.

9.      Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.09.2017 р. (протокол № 1 вiд 28.09.2017 р.) обрано на посаду Члена Наглядової ради Мазура Василя Iвановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк обрання - 3 роки. Протягом останнiх п'яти останнiх рокiв обiймав посади: до квiтня 2015 року - Генеральний директор ТзОВ Буддеталь", з квiтня 2015 р. - пенсiонер.

Телефон служби підтримки
тел./факс (0-32) 232-42-86
Центр обслуговування
79018 м. Львів вул. Смаль-Стоцького, 1 / 201
© 2021 ПрАТ "Компанія "Світанок"
Всі права застережено
developed by SEVEN